Vytisknout

                                                          Pravidla chování na modelářském letišti

 

1.       Při příchodu na letiště se vždy nahlásím řídícímu letového provozu (pokud je přítomen).
 

2.       Vozidlo parkuji na okraji příjezdové cesty, případně na určeném parkovišti - tedy nezajíždím až do asfaltového čtverce ani           na travnatý okraj vedle něho!
 

3.       Pokud nemám vysílač na frekvenci 2.4 GHz, před jeho zapnutím vždy nejdříve zjistím, zda někdo z přítomných modelářů             nemá stejný kanál.
 

4.       Před létáním se s ostatními domluvím na způsobu létání a prostoru, kde se chystám létat. Pokud létající pilot nesouhlasí             se společným létáním, startuji až po tom co jeho model přistane a opustí vzletovou dráhu.
 

5.       Modelářská dráha je součástí areálu Aeroklubu Chotěboř. Startují a přistávají zde větroně, ultralehké a sportovní letadla,             která mají za všech okolností přednost před modelářským provozem. To znamená, že v případě startu, průletu či přistání             letounu, je modelář povinen odložit nebo uspíšit start, případně přistání svého modelu. V případě, že je již model v letu,               pohybuje se s ním modelář ve vymezeném prostoru nad polem ve směru k Příjemkám a ve výšce, která za žádné situace           neohrozí ani neomezí letecký provoz.
 

6.       Ke vzletu a přistání motorového modelu vždy používám dráhu modelářského letiště.
 

7.       Pokud je ve vzduchu model, který používá ke vzletu a přistání naši dráhu, nesmí se NIKDO pohybovat, ani provozovat                 jiný model v prostoru, který je ve směru vzletu a přistání na naší dráze. A to i v případě, že model zrovna nepřistává, ani               nevzlétá. Vždy je zde možnost nouzového přistání!
 

8.       Pokud to není vyloženě nutné (nouzová situace za letu), NIKDY nelétám nad prostorem vzletové a přistávací dráhy                     aeroklubu.

Zobrazení: 2659