Všem čtenářům našich stránek děkuji za jejich přízeň a všem přeji krásné vánoční
 
svátky plné pohody a radosti a po celý rok 2016 hodně zdraví, štěstí a mnoho
 
životních úspěchů.
 
 
 
P.Š