1. Při příchodu na letiště se vždy nahlásím řídícímu letového provozu (pokud je přítomen).
 

2. Vozidlo parkuji na okraji příjezdové cesty, případně na určeném parkovišti - tedy nezajíždím až do asfaltového čtverce ani na travnatý okraj vedle něho!
 

3. Pokud nemám vysílač na frekvenci 2.4 GHz, před jeho zapnutím vždy nejdříve zjistím, zda někdo z přítomných modelářů nemá stejný kanál.
 

4. Před létáním se s ostatními domluvím na způsobu létání a prostoru, kde se chystám létat. Pokud létající pilot nesouhlasí se společným létáním, startuji až po tom co jeho model přistane a opustí vzletovou dráhu.
 

5. Modelářská dráha je součástí areálu Aeroklubu Chotěboř. Startují a přistávají zde větroně, ultralehké a sportovní letadla, která mají za všech okolností přednost před modelářským provozem. To znamená, že v případě startu, průletu či přistání letounu, je modelář povinen odložit nebo uspíšit start, případně přistání svého modelu. V případě, že je již model v letu, pohybuje se s ním modelář ve vymezeném prostoru nad polem ve směru k Příjemkám a ve výšce, která za žádné situace neohrozí ani neomezí letecký provoz.
 

6. Ke vzletu a přistání motorového modelu vždy používám dráhu modelářského letiště.
 

7. Pokud je ve vzduchu model, který používá ke vzletu a přistání naši dráhu, nesmí se NIKDO pohybovat, ani provozovat jiný model v prostoru, který je ve směru vzletu a přistání na naší dráze. A to i v případě, že model zrovna nepřistává, ani nevzlétá. Vždy je zde možnost nouzového přistání!
 

8. Pokud to není vyloženě nutné (nouzová situace za letu), NIKDY nelétám nad prostorem vzletové a přistávací dráhy aeroklubu.